Een rookkanaal aanleggen kun je zelf!

Meer dan 45.250 doe-het-zelvers gingen je voor

557 reviews

Vragen? Bel de specialist! 9-21 uur 7 d/week

Installatie concentrische kachelpijpen

Installatie concentrisch rookkanaal

Algemeen gesproken geldt dat er bij gesloten toestellen een traject van max. 12 meter overbrugd kan worden waarbij een bocht van 45gr telt voor 1 meter en een bocht van 90gr voor 2 meter. Dit verschilt echter per toestel. Raadpleeg de installatieinstructies van de fabrikant. Uitmonding kan via het dak of de gevel. Er gelden specifieke eisen ten aanzien van de afstand van geveldoorvoer tot ramen. Raadpleeg hiervoor de website van Bouw & Woning Toezicht.

Het concentrisch kanaal moet vanaf het eerste plafond omkokerd worden met onbrandbare materialen zoals Promatec 12 mm (volgens NEN 3881). De omkokering moet bij de woning met houten vloeren en/of daken in zijn geheel doorlopen en mag niet per verdieping worden onderbroken. Bij vloeren van beton mag de omkokering worden onderbroken echter niet zodanig dat de brandwerendheid nadelig wordt beinvloed.

Vul nooit de ruimte tussen het schoorsteenkanaal en de omkokering op met isolatiemateriaal. Ook is het isoleren van het concentrisch kanaal met een brandvrije deken is niet toegestaan. Voorkom bij montage dat kanaalverbindingen binnen de vloer vallen. Het rookkanaal dient te worden geplaatst volgens alle voorschriften van het Bouwbesluit die hierop betrekking hebben. Raadpleeg altijd de installatieinstructies van het gastoestel.

Een concentrisch kanaal hoeft niet persé verticaal te zijn maar kan men ook horizontaal via een buitenmuur aansluiten. Vaak zijn lengtes tot circa 3 meter horizontaal toegestaan. Indien horizontaal aansluiten niet mogelijk is kan men ook verticaal gaan. Vanaf circa 1 meter heeft men al voldoende trek opgebouwd. Lengtes tot circa 12 meter zijn vaak mogelijk. Ook hoeft de pijp hier niet boven de nok van het dak uit te komen wat bij houthaarden wel noodzakelijk is. Bij woningen zonder schoorsteen kan je op deze manier toch een mooie haard plaatsen. Ook liggen de kosten vaak veel lager dan het laten metselen van een schoorsteen.

Let op: binnenkanaal afwaterend monteren; dus de binnenkant van de pijp boven schuift in de binnenkant van de pijp eronder.

Algemene voorschriften

 • De afstand van kanalen en en doorvoeren tot brandbaar materiaal moet overal minimaal 5 cm bedragen.
 • Alle elementen van zowel het luchttoevoer als rookgasafvoersysteem moeten minimaal 30 mm in elkaar steken en d.m.v. klembanden of rvs-parkers tegen losschieten geborgd worden.

Toestelgebonden voorschriften

 • Naast de bovenstaande algemene voorschriften, zijn er toestelgebonden voorschriften. Het betreft hier voornamelijk de toegestane minimum en maximum kanaallengte waarbij het toestel nog veilig functioneert.
 • Sommige toestellen met achteraansluiting kunnen rechtstreeks op de geveldoorvoer aangesloten worden. (zie de toestelgebonden voorschriften)
 • Andere toestellen worden aan de bovenzijde d.m.v. een speciaal aansluitstuk of rechtstreeks d.m.v. een concentrisch kanaal aangesloten op de geveldoorvoer.
 • De toestelgebonden voorschriften kunt u opvragen bij de toestelfabrikant.

Keuze van het uitmondingsgebied

 • De rookgasmond kan 200º C worden. Het is daarom belangrijk het uitmondingsgebied zo te kiezen, dat mogelijk contact tussen rookgasmond en personen vermeden wordt.
 • Uitmonden onder overstekken en luifels kan gevaar opleveren door ophoping van hete verbrandingsgassen en is daarom niet toegestaan.
 • Voor uitmondingen in de nabijheid van een erfscheiding of ventilatieopening verwijzen wij naar de nationale of gemeentelijke voorschriften op dit gebied. (NL: NEN2757).

Concentrisch kanaal door gevel

In alle gevallen dient het rookkanal 5 cm verwijderd te blijven van brandbaar materiaal.

 • Monteer indien voorgeschreven een aansluitstuk op het toestel. Type en code volgens opgave van de fabrikant.
 • Plaats hierop of direct op de kachel een recht concentrisch kanaal. Let op de minimale en maximale kanaallengte zoals voorgeschreven door de fabrikant.
 • Plaats daarna een concentrische bocht en bepaal plaats doorvoer.
 • Gat in gevel maken zodanig dat het kanaal naar buiten afwatert. Hoek: 1 tot 3 graden of hellingspercentage: 2 tot 5 %.
 • Lengte geveldoorvoer bepalen en indien nodig inkorten.

 • De geveldoorvoer vanaf buiten door de gevel steken, op de concentrische bocht aansluiten en aan de gevel bevestigen.
 • Indien gewenst kan het gat aan de binnenzijde van de muur afgewerkt worden met de muurplaat .

In geval van een brandbare gevel kunt u een koker van onbrandbaar materiaal (Promatect, Nobranda) in de gevel maken, vierkant 300 x 300 mm. Gebruik Brandseparatieplaat of muurplaat voor centrering en afwerking.

Concentrisch kanaal door dak

Hieronder ziet u de opbouw van een concentrisch rookkanaal via het dak.

opbouw concentrisch kanaal

Kies uit de volgende afmetingen:
100 - 150 mm

130 - 200 mm