Plaats en hoogte kachelpijp op het dak

De uitmonding van een rookkanaal in een dakvlak dient met zorg bepaald te worden. De beste plaats is in de nok van het dak of anders hier zo dicht mogelijk in de buurt. Is de uitmonding lager geplaatst, dan kunnen de rookgassen terug de pijp instromen als de wind in het kanaal blaast. Bij daken met een dakhoek ( hoek tussen daklijn en horizon) kleiner dan 23° geld dat de uitmonding 0.5 meter boven het dak moet uitsteken.
Bij scherpere daken moet dit apart bepaald worden. De uitmonding van de pijp moet boven de lijn van 15º vanaf de nok uitkomen.

plaats kachelpijp op dak

In alle gevallen moet er rekening gehouden worden met eventuele hoge gebouwen in de nabijheid. Voor hoge opjecten binnen 15 mtr van de uitmonding moet de hoek van 15º worden aangehouden. Bij een afstand van meer dan 15 mtr moet de uitmonding van de pijp moet boven de lijn van 45º vanaf de top van het hogere gebouw komen.

In geval van een plat dak moet de uitmonding dus minstens 0.5 meter boven het dakvlak uitkomen.

Twee of drie dakpannen onder de nok is de plek waar u het best met de pijp door het dak heen gaat, aan de binnenkant gebruikt u een dakbevestigingsbeugel.
Op de plek waar de dakpannen verwijderd worden schuift u een loodslab onder de rij pannen die er boven ligt, en over de pannen eronder en aan de zijkant.
Door deze loodslab wordt de dubbelwandige pijp naar buiten gebracht, deze wordt met een stormkraag afgesloten tegen regenwater.

Bochten etc. verhogen de luchtweerstand in het kanaal, en vertragen de rookgassnelheid en hebben daarom een nadelige invloed op de trek. Hoe minder scherp de bocht, des te minder nadelige invloed op de trek. Voorkom dat u, indien u het kanaal onder een bepaalde hoek en over een bepaalde afstand moet verslepen, te grote afstanden moet overbruggen. De afstand waarover u het kanaal versleept mag max. 5 meter bedragen. (horizontaal gemeten) De hoek waaronder een kanaal maximaal mag staan is 45°.

plaats kachelpijp - ramen