Schoorsteen trekt niet

De oorzaak is vaak een vervuild verbindingsstuk of de schoorsteen. Controleer of een eventueel aanwezige afsluitklep in de verbindingspijp in de juiste positie (open) staat.
Bij het opwarmen komt soms rook terug omdat de schoorsteen nog niet opgewarmd is. De schoorsteen trekt alleen als hij van binnen warmer is als de buitenlucht. Verwarm de schoorsteen door een stuk krantenpapier op te rollen tot een fakkel en deze in de kachel te houden totdat de trek de juiste kant op gaat.
Vooral schoorstenen die langs de buitenwand lopen hebben vaak enige “opwarming” nodig.

Trek van kachelpijp

De bouw van het rookkanaal en de trek
De diameter van de schoorsteen mag nooit kleiner zijn dan de diameter van de afvoeraansluiting van de kachel.
Een hoge schoorsteen trekt meer. Als de trek niet voldoende is volstaat het soms om de schoorsteen hoger te maken.
Een schoorsteen met een ronde inzetpijp geeft normaal gesproken een betere trek dan een met een vierkante.
Het gebruik van bochtstukken in de pijp verkleint de trek. Als er bochtstukken moeten worden gebruikt heeft 2 x 45° de voorkeur boven 1 x 90°.

De toevoer van verbrandingslucht is van essentieel belang voor de trek.
Een open haard heeft ongeveer 300 m3 lucht per uur nodig, een ‘dichte’ haard ongeveer 30 m3 per uur.
Een keukenventilator of afzuigkap zuigt veel meer lucht aan dan een schoorsteen. Dit kan leiden tot terugslag. Met andere woorden: de afzuigkap zuigt lucht de kamer via de kachelpijp.
Bij terugslag komt er rook in de kamer.
Wanneer het apparaat direct in contact staat met de open lucht is er altijd genoeg verbrandingslucht

Invloed van de wind
De trek kan worden verstoord door:

  • Hoge bomen
  • Kliffen
  • Hoge gebouwen

Dit probleem kan meestal worden opgelost door de schoorsteen hoger te maken. In extreme gevallen moet er een afzuigventilator worden geïnstalleerd. Met een trekregelaar kan de trek van de schoorsteen worden gestabiliseerd.

Trek verminderen
Bij hoge temperaturen levert de schoorsteen een sterke trek. De beste resultaten worden bereikt wanneer de hoogte en diameter van de schoorsteen zijn afgestemd op het gebruikte apparaat. Als de trek te sterk is, kan de hitte te snel de schoorsteen in worden gezogen. Een te sterke trek kan worden bijgesteld met keerkleppen, trekregelaars (inzetpijp of schoorsteen) of restrictors. Het gebruik van meerdere bochtstukken in de inzetpijp verkleint de trek.